Coaching Plain & Simple - recenzia knihy od Petra Szabó a Daniela Meier

26.10.2010 09:37

 

Peter Szabo/Daniel Meier

 

Coaching Plain & Simple – Solution Focused Brief Coaching Essentials

Koučovanie - obyčajné a jednoduché
Základy krátkeho koučovania zameraného na riešenie

- Nový osviežujúci prístup ku koučovaniu

 

Toto je druhá kniha Petra Szabó, ktorú som v posledných dvoch rokoch prečítala.

 

Prišla som k osobnému záveru, že efektívne koučovanie sa môže zavŕšiť naozaj aj v krátkom čase a výsledky sú úžasné. Niekedy stačí len jedno stretnutie na to, aby klient dosiahol výsledok, s ktorým vie už sám pokračovať ďalej.

 

Solution focused prístup je už dávno známy a viac koučovacích škôl sa riadi týmto prístupom.

Čo je ale na Krátkom koučovaní Petra Szabó iné je to, že tento prístup je taký efektívny a naozaj časovo úsporný aj bez používania zvláštnych a komplexných procesov a nástrojov. Až mi je skoro divné prečo ho každý nepoužíva. Lebo pre firmy by bolo  určite prínosom, keby nepotrebovali platiť toľko hodín koučovania a efektívnosť by zostala takisto vysoká.

 

Ako je teda možné, že to každý nerobí týmto spôsobom?

Po preštudovaní knihy a Petrovom seminári minulý rok som si to naplno uvedomila. Nejde len o proces a nástroje, ale hlavne o vyspelosť a profesionalitu kouča. Absolútnym základom je koučovací prístup, ktorý sa nedá naučiť a ku ktorému kouč dospeje až po rokoch skúseností v koučovaní.

Aké sú základne predpoklady “Solution Focused“ kouča?             

 

·         Klient má všetky zdroje, ktoré potrebuje

·         Klient je expertom v svojom živote

·         Nevedomosť kouča je užitočná

 

Kouč ktorý je schopný toto úplne akceptovať a nepotrebuje sa spoliehať na rozličné naučené koučovacie zručnosti a nástroje, ktoré má zasunuté niekde v kufríku, alebo v zadnom vrecku, pre  prípad, že sa mu môžu hodiť, tak taký kouč pracuje už na celkom inej úrovni a približuje sa k majstrovstvu vo svojej profesii. Takým koučom je Peter Szabó.

 

Nepretržité učenie sa ako kouč:

-          Všetci koučovia sú v rozličných štádiach rozvoja

o   Začiatočníci – venujú sa procesom, technikám, procedúram

o   Skúsení kouči – idú poza techniky k majstrovstvu

 

V knihe hovorí o troch umeniach kouča: byť prítomný, spoluvytvárať a nechať ísť. Samozrejme, všetky kompetencie kouča sú v koučovaní dôležité a potrebné, ale kombinácia autentického prístupu kouča, umenia byť totálne prítomný a preukázať počas koučovania, že je v súlade s predpokladmi krátkeho koučovania (viď nižšie), dokáže spraviť koučovací rozhovor naozaj veľmi krátky a pritom efektívny, pričom sa kouč približuje k majstrovstvu.

 

Preto Peter toto koučovanie nazýva “Brief Coaching“ – Krátke koučovanie.

V knihe okrem iného nájdete:

·         množstvo experimentov na vyskúšanie

·         sadu nástrojov pre koučov pre všetky spomínané oblasti

·         príklady skutočných koučovacích rozhovorov

·         príklady rozdielov koučovacích prístupov

V stručnosti si dovolím krátko zhrnúť niektoré podstatné myšlienky

Proces Krátkeho koučovania je zameraný predovšetkým na:

1.       definíciu cieľov

2.       hľadanie zdrojov.

Základné predpoklady Krátkeho koučovania sú:

1.       Budovanie riešení je rýchla  cesta k riešeniu problémov

2.       Klienti už majú skúsenosti s riešením

3.       Keď ste si nie istí, dôverujte klientovi

4.       Neznalosť je užitočná.

Posledné 4 body trochu rozvediem

1.            Budovanie riešení je rýchla  cesta k riešeniu problémov

-          Pracovať hlavne v oblasti vytvárania uvedomenia pre riešenia, prepínať z úrovne hľadania problému na úroveň hľadania riešení

-          Dávať otázky zamerané na ciele, nové možnosti a výber pre klientov

-          žiadne problémy neexistujú stále a v tej istej intenzite

 

2. Klienti už majú skúsenosti s riešením:

-          Veríme, že klienti  majú skúsenosti s kratšími alebo dlhšími fázami, kedy problém bol menší, alebo neexistoval

-          Koučovia zasvietia imaginárnou baterkou na tieto momenty, ukazujúce smer k riešeniu

o   Ako sa  to klientom vtedy podarilo

o   Ako k tomu klienti vtedy prispeli

o   Aké zdroje im vtedy pomohli

-          Podporovanie klientov v posune, pre nich užitočným smerom

-          Predpoklad

o   Ak sa spraví jeden krok, smeruje k ďaľšiemu

o   Klient má zdroje a je dosť kompetentný, aby našiel svoju vlastnú cestu

 

3. Keď ste si nie istí, verte klientovi:

-          Naši klienti sú unikátni – hľadáme riešenia perfektne pasujúce  pre klienta

-          Klient je expertom vo svojom svete

-          Veríme v zdroje a kompetencie našich klientov

-          Kouč vytvorí rámec, v ktorom  sa klient môže sústrediť na oblasť svojich skúseností

 

4. Neznalosť je užitočná:

-          Dôverovať klientovi, usmerňovať len proces

-          Pracovať s klientom bez predošlých predsudkov alebo hodnotení

-          Mať slobodu dvorného gašpara – pýtať sa nekonvenčné/neočakávané otázky

-          Kouč nepotrebuje vedieť a dokonca ani rozumieť obsahu

-          Umenie neznalosti pomôže koučovi sústrediť sa na svoju prácu

o   Vytvorenie užitočného koučovacieho procesu

o   Pýtanie sa nápomocnými otázkami zameranými na ciele

o   Počúvanie s pozornosťou

o   Dávanie spätnej väzby zameranej na zdroje

o   Užívanie si klientových odpovedí

o   Klient pracuje a sám navrhuje vhodné riešenia

 

 

Sumarizácia.

Pri Krátkom koučovaní:

-          Jeden, alebo dva koučovacie rozhovory

-          Klienti vedia ako pokračovať ďalej

-          Klientove vlastné kompetencie tam budú stále, aj keď je kouč neprítomý

 

Ako vypínač v mozgu, vypínač  Vám pomôže zmeniť váš pohľad, kedykoľvek ho použijete, z pohľadu na to čo nefunguje, na pohľad na to čo funguje.

 

26.10.10

 

 

Zlatica M. Stubbs, BA, ACC,

ZMS Consulting & Coaching s.r.o.

www. zms-consulting-coaching.com

Späť