Rozvoj kouča

24.09.2012 15:52

Prešli ďaľšie roky koučovania, viac skúseností, veľa reflexií, začala som pracovať aj ako kouč - mentor pre začínajúcich koučov a pre tých, ktorí sa pripravujú na akreditáciu, začala som sa viac zaujímať o supervíziu a nastal čas dať moje myšlienky v oblasti koučovania zase na papier.

Uvedomujem si viac a viac, že je vždy sa čo učiť a asi nikdy tomu nebude koniec, vždy objavujem niečo nové, zaujímavé, viac do hĺbky osobnosti kouča. Ale to ale asi platí vo všetkom.

V oblasti koučovania je okrem koučovských kompetencií, nástrojov a procesov veľmi dôležitá osobnosť kouča, jeho alebo jej prístup k ľuďom, vlastná pokora, ale pritom aj určitá vnútorná sila. Koučovacie rozhovory sú dôverné a integrita kouča musí byť nedotknuteľná.

Ked som sa pred deviatimi rokmi prvýkrát informovala o tom, čo potrebujem, aby som sa stala dobrým koučom, bolo mi povedané, že potrebujem dobré srdce. Vtedy som si nebola celkom istá čo to znamenalo, možno ako vo všetkých pomáhajúcich profesiách, je to o pomáhaní iným, tak asi tak to bolo myslené. Vtedy mi ešte nebolo celkom jasné čo koučovanie obnáša, dokonca sa priznávam, že v tom čase som to videla ako zdieľanie mojich životných aj pracovných skúseností, čo Tí, ktorí to čítajú a sú kouči, vedia že nie je pravda.

Ako som už napísala v mojej recenzii knihy Petra Szaba " Coaching plain and simple", po rokoch tréningov rozličných koučovacích nástrojov a procesov som prišla na to, že to všetko je samozrejme potrebné a prínosné, ale ak sa kouč sústreďuje viac na seba a svoj výkon ako na klientove potreby, je to obyčajne na úkor klienta.

Mnohokrát som videla koučovacie zručnosti zneužité v práci s ľuďmi, niekedy z nevedomosti, niekey cielené.

Kouč potrebuje dozrieť, vedieť byť prítomný s klientom, veriť v klientove zdroje a potenciál, veriť v proces koučovania a aj keď sa cíti v nepohode vedieť to prekonať a byť totálne sústredený na klienta.

V týchto blogoch sa chcem venovať kompetenciám kouča, mojim reflexiám, ktoré možu byť prínosné koučom, ktorí sa pripravujú na akreditáciu, rôznym situáciam v koučovaní v korporátnom svete ako aj rozličným situáciam, s ktorými sa kouč stretne.

Späť