Krátke koučovanie pre trvalé riešenia – recenzia knihy od Insoo Kim Berg a Peter Szabó.

08.09.2009 01:00

Nedávno som si kúpila knihu Brief Coaching for lasting solutions (Krátke koučovanie pre trvalé riešenia), od Insoo Kim Berg a Petra Szabó a veľmi pozorne som si ju prečítala. Dva roky predtým som čítala článok o Krátkom koučovaní v časopise Coaching at Work, vypočula som si nahrávku Krátkeho koučovania s Petrom Szabóm a počas konferencie  o koučovaní v Ženeve v 2008 som bola prítomná na jeho workshope, nakoľko ma Krátke koučovanie zaujalo.

Ale až po prečítaní uvedenej knihy som si plne uvedomila jednoduchosť tohoto prístupu v koučovaní. Počas mojej 6 ročnej  kariéry v koučovaní som sa snažila posunúť v koučovaní stále vyššie a vyššie, nikdy som nebola spokojná s úrovňou, na ktorej som bola. Pri čítaní knihy som si uvedomila, že to nie je množstvo  nástrojov a procesov čo spraví dobrého kouča, ale porozumenie najzákladnejších princípov a čím jednoduchšie, tým lepšie. Ako povedali autori „... niekedy sa sami s prekvapením škrabeme po hlave, ako také jednoduché veci dobre fungujú.“

Základné princípy

Medzi hlavné princípy patrí zameranie na riešenie, úplná viera, že klient má všetky zdroje ktoré potrebuje, že za každým činom je dobrý zámer, prístup krok za krokom, že aj tie najmenšie zmeny majú obrovský efekt v živote klienta, nechať klienta rozhodovať o dĺžke koučovania a etický prístup k jeho potrebám.

Pôvod krátkeho koučovania

Steve de Shazer a Insoo Kim Berg z Milwaukee hľadali efektívny a účinný prístup, zaujímali sa o veci, ktoré fungujú, nie v čom je problém a čo nefunguje. Keď klienti hovorili o svojich problémoch, boli viac depresívni, ale keď hovorili o tom čo chcú, začali byť plní nádeje, nadšení, tvoriví a čím viac o tom hovorili, tým nadšenejší, tvorivejší a odhodlanejší sa stávali.

Steve de Shazer a Insoo Kim Berg  si uvedomili, že práve jazyk je najdôležitejším nástrojom v procese zmeny.

Jednoduché princípy Krátkeho koučovania

 • Neopravuj, čo funguje
 • Ak niečo raz zafungovalo, rob toho viac
 • Ak niečo nefunguje, rob to inak
 • Zmena je neustála a nevyhnutná - život je plný zmien
 • Budúcnosť je dojednávaná a vytváraná
 • Aj malé riešenia môžu viesť k veľkým zmenám
 • Problémy a ich riešenia  nemusia vždy priamo súvisieť
 • Žiadny problém nie je stály.
 • Radšej dávaj otázky, než hovor, čo robiť
 • Oceňuj
 • Povzbudzuj klienta, aby robil viac toho, čo funguje

Kniha dosť detailne opisuje konkrétne koučovacie rozhovory, veľa času venuje prvému koučovaciemu stretnutiu, kladie dôraz na používanie jednoduchých otázok, spoznávanie klienta a jeho úspechov. Pomáha klientovi definovať ciele pozitívnou cestou a dodávať pozitívnu energiu zisťovaním, čo a kto je pre klientov dôležitý/-é.

Kniha je plná konkrétnych príkladov koučovacích rozhovorov, s detailným popisom a vysvetlením, čo sa dialo pred, počas a po koučovacom rozhovore. Tiež, ako pracovať a  reagovať v nezvyčajných situáciách, podáva praktické návody, vychádzajúc z vlastných skúseností počas špeciálnych situácií, ako napr. konfliktné situácie, nedobrovoľní klienti,  nároční klienti, atď.

Najdôležitejšie počas prvého koučovacieho rozhovoru je dôsledne identifikovať, aký výsledok rozhovoru bude klient považovať za úspešný. Používanie škál, meracie otázky, otázky na zázrak, ... to všetko pomáha zameriavať pozornosť na obraz želanej budúcnosti.

Oceňujem hlavne nasledovné body, z ktorých mnohé považujem za veľmi poučné

 • Robiť obyčajné neobyčajným
 • Život je plný malých úspechov
 • Opakovať to, čo robíme dobre.
 • Nezotrvávať pri neúspechoch a sklamaniach
 • Používať hlboko uvedomujúce otázky
 • Používať cirkulárne otázky – čo by povedali iní ľudia, priatelia, rodina, ako by vnímali želané zmeny
 • Neísť prirýchlo, pomaly krok za krokom a oceňovať to, čo už je zvládnuté
 • Aj najmenšie a najľahšie zmeny robiť postupne, jednu po druhej
 • Predpokladať dobré úmysly u iných
 • Dodržiavať koučovské princípy počas rozhovoru a uvádzania príkladov a neposudzovať, ale akceptovať veci tak, ako ich vidí klient.
 • Stavať na silných stránkach a kompetentnosti, nie na negatívach
 • A samozrejme dodržiavať etické princípy a dôvernosť.

Kniha Krátke Koučovanie pre trvalé riešenia odporúčam prečítať nielen začínajúcim, ale aj skúseným koučom, ktorí majú záujem ísť viac do hĺbky a zaujímajú sa o detaily rôznych koučovacích prístupov.

Poznámka:

V dňoch 14. - 15. októbra 2009 zavíta Peter Szabó do Bratislavy a odvedie 2 praktické (tlmočené) workshopy na tému Krátke koučovanie zamerané na riešenie.

Späť