Individuálne a firemné koučovanie

Individuálne a firemné koučovanie

 

“Úspešné a dopredu smerujúce organizácie vidia koučovanie ako kľúč k dosiahnutiu ich cieľov”

Naši klienti k nám prichádzajú ako jednotlivci, z korporátneho sveta, manažéri, podnikatelia a majitelia firiem.

  • Ponúkame na mieru šitú, osobnú službu každému individuálnemu klientovi.
  • Ponúkame executive koučing majiteľom firiem a podnikateľom
  • Ponúkame koučovanie a mentorovanie pre stredný a vysolý manažment v korporátnej sfére
  • Ponúkame tréning koučovacích zručností pre manažérov a následovné koučovanie ako podpora počas implementácie
  • Ponúkame Tímové koučovanie

Ako sa koučovanie dá uplatniť v biznise?

1. Koučovanie pre jednotlivcov – podnikateľov a manažerov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti bez ohľadu na to či je biznis malý, stredný, veľký, alebo je časťou medzinárodnej organizácie

2. Koučovanie ako štýl manažmentu, nielen ako manažérska zručnosť

1. Koučovanie jednotlivcov v biznise

Organizácie v čase zmien a intenzívnej konkurencie majú na  svojich manažérov vysoké nároky v rámci vyššej motivácie, nových požiadaviek na vyššie a vyššie úrovne výkonov. Jednotlivé manažéri/ majitelia firiem žiadajú koučovanie na podporu svojej vízie a na prekonanie osobných limitácii, aby sa mohli posunúť dopredu a rásť.

Externý kouč pracuje v partnerstve s Vami nasledovne:
- žiada Vašu zodpovednosť za Váš akčný plán
- pomôže Vám zadať lepšie ciele
- pomôže Vam zosúladiť Vaše ciele s Vašimi hodnotami a hodnotami organizácie
- podporuje Vás v hľadaní cesty k vieľom
- pomôže Vám nájsť lepšiu rovnováhu
- pomôže Vám zvýšiť Vaše sebavedomie a sebaistotu
- pomôže Vám nájsť Vaše skryté vnútorné zdroje
- pomôže Vám rásť oveľa ďalej, aké boli Vaše vlastné predstavy a predstavy iných
- pomôče Vám nájsť Vaše vlastné riešenia

Ako Kouč:

- Som totálne sústredená na Vás ako klienta a na Vašu agendu

- Neposudzujem, neodsudzujem

- Viem veľmi aktívne počúvať

- Pýtam sa veľa otázok, aby som zvýšila Vašu pozornosť

- Som zrkadlom Vašich myšlienok a predstáv

- Som odrazovou doskou Vášho myslenia, ked robíte rozhodnutia a životné výbery

- Vám pomôžem objasniť smer a ciele

- Vám pomôžem nájsť Vaše hlboko skryté rezervy

- Vám pomôžem vybudovať sebavedomie a vieru v seba

- Vám pomôžem nájsť svoje vlastné riešenia a  podporujem Vás pri ich sledovaní

- Vás podporujem pri plnení Vašich snov a výziev

- Vás motivujem počas ťažších časov, keď je Vaša energia nízka


2. Koučovanie ako štýl manažmentu 

Žijeme v 21. storočí, ktoré je charakteristické obdobím rapídnych zmien v spoločnosti, obchode a organizáciach. Ľudia očakávajú viac od svojich manažérov – iné správanie, viac rešpektu, nie sú pripravení prijať len direktívne riadenie, ktoré malo svoje miesto v minulosti. Zmeny požadujú od manažérov úplne iný postoj k ľuďom a iný – nový štýl manažmentu.

Nový štýl manažmentu žiada vodcovstvo, dôveru, flexibilitu, vieru v ľudí a v ich potenciál, rešpekt hodnôt a spoluprácu.

Koučovanie ako štýl manažmentu podporuje tieto potreby

Ako pracuje kouč - manažér?

Kouč manažér používa koučovacie zručnosti počas jeho dennodenného kontaktu s jeho ľuďmi, či je to v rozhovoroch s jednotlivcami, alebo v tímových situáciach.

Koučovacie zručnosti a proces koučovania je niečo, čo sa dá naučiť

“Nikdy neprestávam byť prekvapený so silou koučovacieho procesu, ktorému sa darí vytiahnuť zručnosti a talent, ktorý bol predtým hlbokoskrytý v jednotlivcovi a ktorý jednoznačne nájde cestu riešenia problému, predtým neriešiteľného.”

John Russell, M.D., Harley-Davidson Europe Ltd.

Pomôžeme Vám pri rozvoji koučovacieho štýlu manažmentu vo Vašej organizácii

A Member of:

  • ICF - International Coaching Federation
  • ICF Chartered Chapter Slovakia - a founder member and president in 2008
  • SAKO – Slovak Association of Coaches– a founder member and Chairman in 2009