PhDr. Klara Giertlová

PhDr. Klara Giertlová
Systemická koučka, lektorka, konzultantka/poradkyňa

 

Vzdelanie:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (1985)
 • Manažérske kurzy OUBS – City University Bratislava (certifikátne kurzy Efektívny manažér, Finančný manažment, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, diplomový kurz Riadenie a rozvoj organizácie)

Ďalšie vzdelanie súvisiace so vzdelávaním a koučovaním:

 • Neurolingvistické programovanie (dohodobý výcvik - 2 roky)
 • Umenie pomáhať - systemický prístup ku klientovi, pomáhaniu a vlastnej profesijnej role (dlhodobý výcvik - 5 rokov, Institut pro systemickou zkušenost Praha, medzinárodný certifikát)
 • Videotréning interakcie (dlhodobý výcvik - 1 rok)
 • Systemické koučovanie a systemický manažment (dlhodobý výcvik - 2 roky, Institut systemického koučování PS Extima Praha)

Profesionálne skúsenosti:

 • Psychoterapeutka (zariadenia sociálnych služieb v okrese B. Bystrica - 9 rokov)
 • Riaditeľka organizácie - koučujúca manažérka (DSS Kompa B. Bystrica, 10 rokov)
 • Špecialistka pre ľudské zdroje (ČSOB Leasing Bratislava, 2 roky)
 • Lektorka a organizátorka vzdelávacích a rozvojových programov (od r. 1986 rokov)
 • Majiteľka, konateľka spoločnosti Co/Man, 1. systemická, B. Bystrica (od r. 2003)
 • Externá koučka (od r. 1999)

Odborné zameranie:

systemické vzdelávanie a koučovanie zamerané na osobnostný a profesijný rozvoj - rozvoj zručností, schopností a osobnostných vlastností manažérov (i zamestnancov), rozvoj koučovacích schopností a zručností u manažérov (koučovanie koučov), komunikácia a medziľudské vzťahy, životné a kariérové koučovanie, work/life balance, self-management, vedenie tímov, time management 4. generácie.

Charakteristika prístupu k lektorovaniu a koučovaniu:

Celý svoj profesionálny život sa venujem podpore rozvoja ľudského potenciálu a darí sa mi to. Vo všetkých svojich doterajších činnostiach som stavala na rešpektujúcom, partnerskom prístupe k človeku (systemický prístup). Preto ani pri lektorovaní a koučovaní nepresadzujem „veľké a múdre pravdy“, ale hľadanie užitočného prieniku medzi rôznorodými praktickými skúsenosťami ľudí. Moje lektorovanie je preto viac skupinovým koučovaním než lektorovaním v pravom zmysle slova. To je zároveň dôvodom, prečo preferujem intenzívnu interaktívnu spoluprácu s menšími skupinami ľudí, v ktorých sa účastníci nemôžu „skryť“ (6 – 8 ľudí).

V koučovaní som našla spojenie záľuby s prácou, koučujem rada a koučujem hravo. Môj štýl koučovania je optimistický, povzbudzujúci, provokačný, niekedy až „šibalský“. Je založený na hlbokej dôvere v schopnosti človeka rozoznať, čo je pre neho dobré a užitočné. Pomáham mu nájsť v cieľoch organizácie naplnenie jeho osobných cieľov. Svoje poslanie vidím preto aj v príprave profesionálnych externých aj interných koučov.

Pri lektorovaní a koučovaní nehľadám u klienta chyby a nezdary, ale mu pomáham odhaľovať a posilňovať jeho silné stránky, vďaka ktorým v živote už veľa ťažkých situácií zvládol. Mám dlhoročnú skúsenosť, že táto cesta je pre ľudí príjemnejšia než poukazovanie na ich nedostatky a neúspechy. Vďaka objavenej vnútornej sile získava človek osobnú vyrovnanosť a dokáže postupne podávať aj vyššie výkony.
Súdenie ponechávam sudcom, diagnostiku ponechávam lekárom – podporujem a posilňujem človeka v jeho zodpovednosti za svoje činy a schopnosti riadiť svoj vlastný život, vlastný výkon a vlastnú kariéru.

Moje ponímanie koučingu: Namiesto koučovania klienta koučujem s človekom.