Manažment konzulting

Manažment konzulting

Ponúkame poradenskú službu zahraničným podnikom, ktorí plánujú vytvoriť nové firemné aktivity na Slovensku a v Českej Republike, či  je to založenie dcérskej firmy, alebo trasfer celého biznisu.

Hlavné oblasti našich zručností sú v nábore ľudí, školenia, rozvoj manažérov a širší projektový a operačný manažment od prvého bodu kontaktu do implemetácie projektu.

Ponúkame podporu existujúcim firmám na Slovensku a v Českej Republike pri rozvoji ich manažérov koučovaním a mentorovaním ich lokálnych manažérov.

 Viď Koučovanie.

Tiež ponúkame Interim Manažment vo výrobnej sfére na Slovensku a vo Veľkej Británii.

Príklady konkrétnych projektov:

 •   15 – mesačný kontrakt s Philips Components v Holansku, podporujúc oddelenie Ľudských Zdrojov počas budovania výrobného podniku na televízne obrazovky a Technologické Centrum v Hraniciach na Morave v Českej Republike.
  Hlavné aktivity boli nasledujúce:
  1. Nábor pracovníkov
  2. Zaškolovanie zamestnancov– ako Európsky koordinátor školenia organizácia a koordinácia školení pre kľúčové pozície v existujúcich európskych závodoch - približne 150 pracovníkov v trvaní do šiestich mesiacov.
   
 • 6 mesačný projekt pre LG Philips Displays v Holansku, podporujúc ich v príprave a začiatkoch nového výrobného podniku na Slovensku.
  Hlavné aktivity boli nasledujúce:
  Nábor ľudí a ich školenie a Interim Management –budovanie a rozvoj manažerského tímu.
   
 • 3 ročný projekt - Operačný manažment nadnárodnej spoločnosti v Maďarsku
  Tento projekt na zelenej lúke s novo vybudovaným závodom zahrňal prenos celej výroby z Holanska a Taiwanu do Maďarska zacínajús s hľadaním lokácie, náborom ľudí a ich školenia, prenos strojov a zariadení, začiatok výroby a operačný manažment.
 • 12 mesiacov - Interim Management pre nadnárodný  podnik na Slovensku v automobilovom priemysle.
 • 6 mesiacov - Projektový manažment - presun strojárskej výroby z Anglicka na Slovensko


Členom: NAMC (Northern Association of Management Consultants)