Zlatica Mária Stubbs, BA, PCC

Zlatica Mária Stubbs, BA, PCC
Konzultantka, koučka, supervízorka koučov, lektorka
Erickson Professional Coach

 

Vzdelanie:

VŠ OPEN UNIVERSITY UK - BA Degree, Technologické Systémy

Postgraduálne:

 • Diplom v Manažmente
 • Practitioner Coach – Noble Manhattan UK
 • Systemický manažment a koučovanie – Co/Man, 1. systemická spol. s.r.o., Banská Bystrica
 • Mentorovanie – University of Lancaster UK
 • Umenie a veda koučovania – Erickson College Canada
 • Team Coaching – Erickson College Canada
 • Profesionálny školiteľ - UK a SK           
 • PCC - ICF akreditovany kouč
 • Supervízia Koučov - Barefoot Coaching UK
 • Tréner koučovania - Erickson College Canada

Jazyky:

anglický, slovenský, holandský

Cieľové skupiny:

top manažéri, middle manažéri, línioví manažéri

Profesionálne skúsenosti v oblastiach:

 • Manažment
 • Poradenstvo
 • Koučovanie
 • Tréner koučovacích zručností

Manažment

Mám 20 rokov skúseností v manažérskych pozíciách od vedenia projektov, cez funkcie výrobných a prevádzkových manažérov po pozíciu riaditeľky podniku. Tieto pozície boli v elektrotechnickom a automobilovom priemysle v Anglicku, Maďarsku a na Slovensku. Vo všetkých pozíciách som veľmi rada pracovala s ľuďmi a vedela som vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektu na všetkých úrovniach. Spolupracovali sme na tvorení spoločných cieľov a na ich plnení.

Poradenstvo

V roku 2000 som si v Anglicku založila poradenskú službu ZMS Management Consulting, zameranú na podporu podnikov investujúcich v Strednej Európe, pracujúc s nimi na projektoch V Čechách a na Slovensku, spojenými s presunmi výroby zo Západnej Európy. Podpora, ktorú som im poskytla bola v oblasti Ľudských Zdrojov, od náberu ľudí, po organizáciu ich školenia v zahraničí, rozvoj nových manažérov a dočasné riadenie preloženého podniku.

V roku 2005 som si na Slovensku založila firmu ZMS Consulting & Coaching s.r.o. zameranú na manažment, poradenstvo a koučovanie, školenie koučovacích zručností pre manažérov a iných workshopov.

Koučovanie

V roku 2003 som v Anglicku začala študovať koučovanie ako perfektná kombinácia k mojím manažérskym zručnostiam, a tak som pridala koučovanie ako novú službu, ktorú som začala ponúkať.
Rok potom som sa rozhodla pokračovať v štúdiu mentorovania, ako prirodzené pokračovanie môjho osobného sebazlepšovania. Sebazlepšovanie sa stalo mojím koníčkom.
V 2007  som k môjmu portfóliu pridala Profesionálny Školiteľ, ako ďalší bod môjho osobného rozvoja a pokračujem v ďaľšom štúdiu koucovania.

Tréner koučovacích zručností.

Od roku 2008 organizujem 3-dňové workshopy koučovacích zručností pre manažérov.

Od roku 2017 som rozbehla 78-hodinový kurz Koučovanie na pracovisku

Zameranie:

V oblasti koučovania sa zameriavam na externé koučovanie podnikateľov, stredných a vysokých manažérov v Anglicku a na Slovensku. Počas 2005/2006 som pôsobila na Slovensku vo funkcii riaditeľky ako kouč-manažér, používajúc koučovanie ako štýl manažmentu.

Metódy koučovania:

Pred prvým koučovacím rozhovorom pošlem klientovi dotazník s otázkami zameranými na doterajšie úspechy a neúspechy a osobné ciele.
Vo firemných situáciach môžu byť témy a ciele koučovania dané firmou.
Počas koučovacieho rozhovoru mám rada štruktúru a jasný cieľ ktorý sledujeme, teda hneď na začiatku sa dohodneme čo chceme týmto rozhovorom dosiahnuť. Používam metodológie GROW (Goal, Reality, Options,Way Ahead), CIGAR (Context, Ideal, Gap, Action,Review) a koučovanie zamerané na riešenie – Solution focus.

Počas rozhovoru aktívne počúvam a uistím sa že dobre rozumiem parafrázovaním a otázkami. Cielenými otázkami, vyzývaním, vizualizáciou a inými koučovacími zručnosťami pomáham klientovi hľadať nové možnosti, zdroje a inspiráciu a nájsť svoje vlastné riešenie v danej situácii. Podporujem klienta v tom, že úlohu, ktorú si na seba zobral naozaj splní, čo preberieme na začiatku budúceho rozhovoru, alebo odkomunikujeme mailom medzi stretnutiami.

Okrem iného sa počas rozhovorov sústredíme aj na hodnoty, presvedčenia a dlhodobé ciele.

Prečo by si ma mal manažér vybrať ako svojho kouča?

Mám mnohoročné skúsenosti v manažmente a preto rozumiem a viem sa stotožniť s problémami a situáciami, ktoré sa vyskytnú v pracovnej sfére.
Úprimne verím vo fantastický potenciál každého jednotlivca, koučovanie ma nadchýňa, viem inšpirovať a viem byť naozajstným partnerom klienta vo všetkých situáciach.

Iné aktivity:

Organizujem inšpirujúce workshopy pre podnikateľky, zamerané na zadávanie a dosahovanie cieľov, dôležitosť hodnôt a presvedčení a ich rola pri rozhodovaní a nájdení motivácie ísť za cieľmi.

Od r. 2014 organizujem spolu s Top Centrom Podnikateliek v Žiline Akadémiu pre začínajúce podnikateľky.

Som zakladajúca členka SAKO (Slovenskej asociacie koučov), ktorej som v roku 2009 predsedníčka a slovenskej pobočky ICF (Medzinárodnej Federácie Koučov), ktorej som v 2008 bola prezidentka.

Som jedna z aktívnych členov a organizátorov dvoch Konferencií o Koučovaní na Slovensku, v roku 2006 v Banskej Bystrici s dvoma príspevkami na tejto konferencii a v októbri 2008 v Bratislave.