Individuálne a tímové koučovanie a tréning koučovacích zručností pre manažérov

Individuálne a tímove koučovanie

 •     Executive koučing pre majiteľov firiem a podnikateľov
 •     Koučovanie a mentoring pre stredný a vysoký manažment v korporátnej sfére
 •     Koučovanie tímov na témy ako napr. tímová spolupráca, budovanie dôvery, komunikácia

Na mieru šitá, osobná služba pre každého individuálneho klienta.

“Úspešné a dopredu smerujúce organizácie vidia koučovanie ako kľúč k dosiahnutiu svojich cieľov maximalizovaním potenciálu ich ľudí a ich výkonu”

 

Tréning koučovacích zručností pre manažérov

 •     Koučovacie zručnosti pre manažérov a následné koučovanie a mentoring ako podpora počas implementácie
 •     Koučovacie zručnosti pre Obchodných manažérov - program zahŕňajúci tréning koučovacích zručností s návštevami kouča/mentora v teréne, prepojený individuálnym koučovaním a mentorovaním.

 

  “Nikdy neprestávam byť prekvapený so silou koučovacieho procesu, ktorému sa
  darí vytiahnuť zručnosti a talent, ktorý bol predtým hlbokoskrytý v jednotlivcovi
  a ktorý jednoznačne nájde cestu riešenia problému, predtým neriešiteľného.”

                                            John Russell, M.D., Harley-Davidson Europe Ltd.

Osobným koučovaním pomáhame našim klientom nájsť riešenia na svoje výzvy a problémy. Pomáhame im vyjasniť si dôvod, smer a objaviť     vnútornú silu, ktorá je v nich skrytá, pomáhajúc im dosiahnuť ich ciele, náplň a životnú rovnováhu.

Pomôžeme Vašim manažérom sa to tiež naučiť a dokázať, že aj oni vedia vyťažiť maximum zo svojho tímu.
 

Ako sa koučovanie dá uplatniť vo Vašom biznise?

 1. Ako koučovanie jednotlivcov – podnikateľov a manažerov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti bez ohľadu na to či je biznis malý, stredný, veľký, alebo je časťou medzinárodnej organizácie
 2. Ako štýl manažmentu, nielen ako manažérska zručnosť

1. Koučovanie jednotlivcov

Organizácie v čase zmien a intenzívnej konkurencie majú na  svojich manažérov vysoké nároky v rámci vyššej motivácie, nových požiadaviek na vyššie a vyššie úrovne výkonov.
Jednotlivé manažéri/ majitelia firiem žiadajú koučovanie na podporu svojej vízie a na prekonanie osobných limitácii, aby sa mohli posunúť dopredu a rásť.

    Ja ako externý kouč pracujem v partnerstve s Vami takto:
 •  
 • - pomáham Vám objasniť smer a stanoviť si lepšie ciele
 • - pomáham Vam zosúladiť Vaše ciele s Vašimi hodnotami a hodnotami organizácie
 • - podporujem Vás v hľadaní cesty k vieľom
 • - pomáham, Vám nájsť lepšiu rovnováhu
 • - pomáham Vám budovať Vaše sebavedomie, sebaistotu a vieru v seba
 • - pomáham Vám nájsť Vaše skryté vnútorné zdroje a  hlboko skryté rezervy
 • - pomáham Vám rásť oveľa ďalej, aké boli Vaše vlastné predstavy a predstavy iných
 • - pomáham Vám nájsť Vaše vlastné riešenia a  podporujem Vás pri ich sledovaní
 • - žiadam Vašu zodpovednosť za Váš akčný plán
    A ako to robím?
 • - Som totálne sústredená na Vás ako klienta a na Vašu agendu
 • - Neposudzujem, neodsudzujem
 • - Viem veľmi aktívne počúvať
 • - Pýtam sa veľa otázok, aby som zvýšila Vašu pozornosť
 • - Som zrkadlom Vašich myšlienok a predstáv
 • - Som odrazovou doskou Vášho myslenia, ked robíte rozhodnutia a životné výbery
 • - Podporujem Vás pri plnení Vašich snov a výziev
 • - Motivujem Vás počas ťažších časov, keď je Vaša energia nízka


2. Koučovanie ako štýl manažmentu

Áno, koučovacie zručnosti a proces koučovania je niečo, čo sa dá naučiť.

Nový štýl manažmentu žiada dôveru, flexibilitu, vieru v ľudí a v ich potenciál, rešpekt hodnôt a spoluprácu. Koučovanie ako štýl manažmentu podporuje tieto potreby.

Ako pracuje kouč - manažér?
Kouč manažér používa koučovacie zručnosti počas jeho dennodenného kontaktu s jeho ľuďmi, či je to v rozhovoroch s jednotlivcami, alebo v tímových situáciach.

Žijeme v 21. storočí, ktoré je charakteristické obdobím rapídnych zmien v spoločnosti, obchode a organizáciach. Ľudia očakávajú viac od svojich manažérov – iné správanie, viac rešpektu, nie sú pripravení prijať len direktívne riadenie, ktoré malo svoje miesto v minulosti. Zmeny požadujú od   manažérov úplne iný postoj k ľuďom a iný – nový štýl manažmentu.

 

Pomôžeme Vám pri rozvoji koučovacieho štýlu manažmentu vo Vašej organizácii

Som členkou:
 • ICF - International Coaching Federation
 • ICF Chapter Slovakia - slovenská pobočka ICF - zakladajúca členka a prezidentka v r. 2008
 • SAKO – Slovenská Associácia koučov - zakladajúca členka a predseníčka v r. 2009