Poradenské služby a podpora pre zabezpečenie úspešného zavedenia koučovania do spoločností

 •     Princípy a techniky
 •     Úrovne implementácie, šírka a hĺbka
 •     Integrovanie do biznisu
 •     Plná podpora počas implementácie

Manažment konzulting

 •     Operatívna podpora pre investorov na Slovensku
 •     Interim Manažment
 •     Projektový Manažment
 •     Manažerský rozvoj

Ponúkame poradenskú službu zahraničným podnikom, ktoré plánujú vytvoriť nové firemné aktivity na Slovensku a v Českej republike, či  je to založenie dcérskej firmy alebo trasfer celého biznisu.

Naše hlavné oblasti profesionálnych skúseností sú v oblasti výrobného manažmentu, organizácie, zaškoľovania a interim manažmentu.

Hlavné oblasti našich zručností sú v nábore ľudí, školeniach, rozvoji manažérov a širšom projektovom a operačnom manažmente od prvého bodu kontaktu do implemetácie projektu.

Ponúkame podporu existujúcim firmám na Slovensku a v Českej republike pri rozvoji ich manažérov koučovaním a mentorovaním ich lokálnych manažérov.

 Viď Koučovanie.

Tiež ponúkame Interim manažment vo výrobnej sfére na Slovensku a vo Veľkej Británii.

Príklady konkrétnych projektov:

 • 15–mesačný kontrakt s Philips Components v Holandsku, podporujúc oddelenie Ľudských Zdrojov počas budovania výrobného podniku na televízne obrazovky a Technologické Centrum v Hraniciach na Morave v Českej Republike.
  Hlavné aktivity boli nasledujúce:
  1. Nábor pracovníkov
  2. Zaškoľovanie zamestnancov – ako európsky koordinátor školenia, organizácia a koordinácia školení pre kľúčové pozície v existujúcich európskych závodoch - približne 150 pracovníkov v trvaní do šiestich mesiacov.
   
 • 6-mesačný projekt pre LG Philips Displays v Holandsku, podporujúc ich v príprave a začiatkoch nového výrobného podniku na Slovensku.
  Hlavné aktivity boli nasledujúce:
  Nábor ľudí a ich školenie a Interim Management – budovanie a rozvoj manažérskeho tímu.
   
 • 3-ročný projekt - Operačný manažment nadnárodnej spoločnosti v Maďarsku
  Tento projekt na zelenej lúke s novo vybudovaným závodom zahŕňal prenos celej výroby z Holandska a Taiwanu do Maďarska začínajúc s hľadaním lokácie, náborom ľudí a ich školením, cez prenos strojov a zariadení až po začiatok výroby a operačný manažment.
 • 12 mesiacov - Interim Management pre nadnárodný  podnik na Slovensku v automobilovom priemysle.
 • 6 mesiacov - Projektový manažment - presun strojárskej výroby z Anglicka na Slovensko


Členom: NAMC (Northern Association of Management Consultants)