O nás

Predstavujeme - Zlaticu M. Stubbs, BA, PCC,

Erickson Professional Coach

Zlata má obrovské a široké skúsenosti v priemyselnej sfére, v rámci technológie, manažmentu, poradenstva a koučovania. Jej pozadie je vo výrobe a operačnom manažmente.

Väčšinu pracovného života bola Zlata v rozličných manažérskych funkciách vo výrobnej a priemyselnej sfére vo Veľkej Británii, Holandsku, Maďarsku a na Slovensku.

Hoci žila viac ako 30 rokov vo Veľkej Británii, hovorí plynulo po slovensky, keďže sa narodila a vyštudovala na Slovensku, a preto pozná kultúru, tradície a návyky tejto oblasti, vrátane Českej Republiky a jazyka. Hovorí tiež po holandsky a trochu po nemecky.

Zlatine poradenské aktivity

boli v rámci Veľkej Británie, Holandska, Českej republiky a Slovenska v spolupráci s nadnárodnými organizáciami. Posledných viac ako 10 rokov pracovala na rozličných nových projektoch na zelenej lúke v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku pre nadnárodné spoločnosti. Práca na týchto projektoch zahŕňala nábor ľudí a ich školenie, projektový a operatívny manažment a interim manažment, na projektoch trvajúcich od 6 mesiacov do 3 rokov. 
Viď. Služby

Zlatine koučovacie aktivity, koučing

začali v roku 2004, ako perfektná kombinácia k jej manažérskym zručnostiam.
V oblasti koučovania sa sústreďuje na externé koučovanie podnikateľov, stredných a vysokých manažérov a tréning koučovacích zručností pre manažérov vo Veľkej Británii a na Slovensku.

Je Program manažérom pre Net Expat - koučovanie expatriotov - zahraniční manažéri prichádzajúci na Slovensko ako aj ich partnerov počas ich prvých 6 -12 mesiacov na Slovensku.
Viď. Individuálne a firemné koučovanie

Od roku 2008 aj s medzinárodnou akreditáciou International Coach Federation (ICF).

Má mnohoročné skúsenosti v manažmente a preto rozumie a vie sa stotožniť s problémami, výzvami a situáciami, ktoré sa vyskytnú v pracovnej sfére. Úprimne verí vo fantastický potenciál každého jednotlivca, koučovanie ju nadchýňa, vie inšpirovať a vie byť naozajstným partnerom klienta vo všetkých situáciach.

Organizuje inšpirujúce workshopy pre podnikateľov, zamerané na stanovovanie a dosahovanie cieľov.

Je zakladajúca členka Slovenskej asociácie koučov (SAKO), ktorej bola v roku 2009 predsedníčka a slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov (ICF), ktorej bola v 2008 prezidentka.

 Je Ambasádorka Slovenských podnikateliek za Žilinský kraj. Podpora žien v podnikaní a manažmente je niečo, čomu sa venuje už dlhé roky.

Naša história

ZMS Management Consulting bol založený v roku 2000 vo Veľkej Británii

ZMS Consulting & Coaching s.r.o. bola založená v 2005 na Slovensku