Úspešné zavedenia koučovania do organizácií

Poradenské služby a podpora pre zabezpečenie úspešného zavedenia koučovania do spoločností

 •      Princípy a techniky
 •      Úrovne implementácie, šírka a hĺbka
 •      Integrovanie do biznisu
 •      Plná podpora počas implementácie
Na čo je vhodné a relevantné sa sústrediť v tomto čase aplikácie koučovania
     •     Kde v organizácii
     •     Kto v organizácii
     •     Ktoré metodológie
     •     Kde sme v rozvoji koučovacej kultúry
     •     Aké benefity z toho očakávame
Kritéria úspechu
Kde sa chceme posunúť
Akú kapacitu v koučovaní chceme vybudovať